KUU - Teknologiformidler
Vil du arbejde professionelt med kommunikation og digitale medier?

Teknologiformidler er en 1½ -2 årig ungdomsuddannelse for dig, som vil arbejde kreativt med teknologi og har lyst til at udforske nye kommunikationsformer inden for foto, video, lyd, lys og computerkraft.

Du designer og bygger multimedie installationer. Du lærer at programmere mikroprocessorer, bygge computere, lave storskærmsproduktioner, videokonferencer og live streaming til internettet.

Som Teknologiformidler arbejder du på tværs af medier og fagområder. Du får forståelsen for scenografiske virkemidler og lærer at tænke design i forhold til rum og funktionalitet.

Du introduceres til grundlæggende fototeknik, videoteknik, lyssætning og lydproduktion.

Undervisningen på Teknologiformidler er modulopbygget og produktionsorienteret, hvor det er produktet og produktionen, der sætter rammen for det, du skal lære. Du har dansk og engelsk på D-niveau, hvor pensum kobler sig til de praktiske temaer i undervisningsprojekterne.

Et typisk undervisningsforløb er forankret i en produktionsaftale med en ekstern virksomhed eller institution. Produktet kan for eksempel være en digital informationstavle i et indkøbscenter. En storskærmsproduktion af en teaterforestilling. Eller en interaktiv ruminstallation i et bibliotek, hvis formål er at skabe opmærksomhed omkring en event.

Efter endt uddannelse kan du søge beskæftigelse som erhvervsassistent inden for medier og kommunikation. Endvidere kan du bruge uddannelsen som springbræt til erhvervsuddannelserne:

 • Teater-, udstillings- og eventtekniker,
  Aarhus Tech

 • Scenografuddannelsen,
  Statens Scenekunstskole, København

 • Film- og tv-produktionsuddannelsen,
  Viborg Medieskoler

 • IT-supporter/datatekniker,
  Aarhus Tech
Fagmoduler


Videoproduktion
Du lære grundlæggende teknikker inden for videoproduktion. Kamerateknik, lyssætning og videoredigering. Du arbejder med produktionsplanlægning og storytelling.Musik og lydproduktion
Du arbejder med lydproduktion, optagelse af lydstemninger og speaks, du producerer effektlyde og færdigmixer enkle soundtracks. Endvidere stifter du bekendtskab med akustik, højttalere, mikrofoner og opsætning af PA-anlæg.Foto og lys 
Du introduceres til digital fototeknik og belysning. Du arbejder med portræt- og reklamefotografi, billedæstetik og komposition. Du får kendskab til billedbehandling, print og printformater.IT-hardware
Du introduceres til forskellige netværksmiljøer og lærer at etablere og vedligeholde et trådløst netværk samt tilslutningen af forskellige trådløse enheder. Du lærer simpel vedligeholdelse af client maskiner: formatering og opdatering. IT-programmering
Du introduceres til grundlæggende principper inden for programmering. Fokus er på simpel programmering for eksempel Arduino microprocessor. Du bygger betjeningspaneler, arbejder med censor styring og intelligent lysregulering.Scenografi og design
Du arbejder med at designe og bygge scenografi der understøtte funktionaliteten og budskabet i en formidlingsinstallation. Du lærer at skitsere, tegne og dimensionere konstruktioner i træ og metal. Du arbejder både med modelbygning og fuldskala produktion af dit design. Værkstedslære
Du undervises i brug af alm. håndværktøj, skære- og klipperedskaber, spåntagning, valsning, svejsning mm. Du får materialekendskab og arbejder i træ og metal. Værkstedslæren er integreret i undervisningsprojekterne. Dansk og engelsk på D-niveau
Dansk og engelsk på D-niveau er obligatoriske kompetencefag. Fagene afsluttes med eksamen og skal minimum bestås med karakteren 02 efter 7-trinsskalaen.Erhvervstræning
Praktik der finder sted ude i relevante virksomheder og institutioner. Der er indlagt tre forløb i uddannelsen fordelt med 4 uger på 2. semester, 4 uger på 3. semester og 7 uger på 4. semester.

Eksamen

Afsluttende eksamen
Uddannelsen afsluttes med en portfolioprøve, der afholdes i 4. semester. Endvidere aflægges der eksamen i dansk på 3. semester og eksamen i engelsk på 4. semester. 

Eksamen skal minimum bestås med karakteren 02 efter 7-trinsskalaen.

Ansøgning og optagelse

Uddannelsesstart
Opstart Januar 2019

Information om uddannelse
Teknologiformidler, Kompetencehuset
Søren Frichs Vej 40 D
8230 Åbyhøj

Telefon 86 15 96 99
E-mail info@kompetencehuset.com

Ansøgning
KUU Aarhus, Aarhus Produktionsskole
Katrinebjergvej 113, 
8200 Aarhus N
Telefon 87 40 86 00
E-mail aaps@aaps.dk

Hvem kan gå på uddannelsen

For at begynde på kombineret ungdomsuddannelse i Kompetenccehuset skal din UU-vejleder vurdere, at det er et uddannelsestilbud, der passer til dig:
 • Du kan optages på KUU Aarhus, hvis
 • Du er under 25 år og har afsluttet grundskolen
 • Du endnu ikke har gennemført en ungdomsuddannelse
 • Er motiveret for uddannelse
For at blive optaget på KUU Aarhus skal du:
 • Have en målgruppevurdering hos din UU-vejleder (er du i tvivl om, hvem din UU-vejleder, kan du finde ham eller hende på www.minvejleder.dk)
 • Du skal til samtale med kontaktpersonen på den KUU-uddannelse, du ønsker at starte på

Download brochure

download brochure