https://sites.google.com/a/kompetencehuset.com/kursusinformation/home

KUU - Omsorgshjælper, Erhvervsassistent inden for børn, unge og ældre 

Hvis du har et stort ønske om at arbejde med mennesker i alle aldre, som måske har særlige behov for støtte og hjælp, så er den 2-årige uddannelse til Omsorgshjælper måske lige noget for dig. På uddannelsen får du grundlæggende viden og en masse praktisk erfaring, som klæder dig på til at arbejde indenfor pædagogik og pleje.

En ny spændende SU-berettiget ungdomsuddannelse i Aarhus 
Er du under 25 år og har du endnu ingen ungdomsuddannelse, kan den Kombinerede Ungdomsuddannelse(KUU) være det rigtige for dig. Her har du hænderne i det praktiske, god tid til det faglige og du får individuel
vejledning og støtte undervejs.

Undervisningen på uddannelsen vil ofte være projektundervisning. Det betyder, at det du arbejder med teoretisk også afprøves i praksis gennem projekter og samarbejde med de andre på holdet og ude på relevante institutioner.

I uddannelsen får du et bredt kendskab til det sociale og pædagogiske område.
Vi tager på mange institutionsbesøg, og får også besøg af de professionelle, som fortæller om deres arbejdsliv.

Du får opøvet og trænet dine personlige og sociale kompetencer gennem træningsforløb og praktikker, f.eks. på plejehjem, beskyttede værksteder, aktivitetscentre og daginstitutioner.

Igennem hele uddannelsen arbejder du på at udvikle din egen portfolio, som i sidste ende vil fremstå som dokumentation for alt det, du har lært og lavet igennem uddannelsen.

I løbet af uddannelsen gennemfører du fagene dansk og psykologi på D-niveau. Begge fag afsluttes med en eksamen.

Du vil også deltage i undervisning i forskellige faglige temaer, det kunne f.eks. være:
  • kommunikation og konflikthåndtering
  • krise-teorier og mestring
  • samfund og menneske
  • sundhed og omsorg
  • samarbejde
  • gruppeprocesser og relationer
Desuden lærer du at benytte dig af IT og
studieteknikker, du tager førstehjælpskursus og hygiejnekursus og får bevis for det.

Der er også plads til både kreative fag og
bevægelse sammen med holdet, og foredrag og andre fælles aktiviteter sammen med resten af skolen.

Undervisningen foregår i Kompetencehuset, som er en daghøjskole med flere forskellige undervisningsforløb og et spændende skolemiljø.

Når du har taget uddannelse kan du søge beskæftigelse som erhvervsassistent inden for børn, unge og ældre. 

Du vil have kompetencer til f.eks. at være assi-stent for handicappede og til at være medhjælpende på institutioner i tæt samarbejde med det øvrige personale.

Uddannelsen kan også være et springbræt til at søge ind på andre pædagogiske eller sundhedsfaglige uddannelser.


Download brochure

https://docs.google.com/a/kompetencehuset.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=a29tcGV0ZW5jZWh1c2V0LmNvbXxrdXJzdXNpbmZvcm1hdGlvbnxneDpjMjlhOTJhMWU1OGViZTQ


Oversigt over indholdet i 
uddannelsens fire dele

Del 1, 
Introduktionsforløb og temaet: At arbejde med mennesker. Arbejdspladslære og fælles projekt i samarbejde med institution. Intro-besøg på Social- og Sundhedsskolen og besøg på daginstitutioner og lokalcentre. Førstehjælpskursus, danskundervisning, tværfag, studietid og lektiehjælp. Der afsluttes med en fordybelsesopgave, som fremlægges.

Del 2, 
Temaer: Samfund og menneske og mennesker med særlige behov. Besøg på institutioner og gæstelærere, der i det daglige arbejder indenfor feltet. Erhvervstræning i en selvvalgt institution og praktikopgave. 
Hygiejnekursus, dansk- og psykologiunder-visning, tværfag, studietid og lektiehjælp. 
Der afsluttes med refleksionsopgave og 
eventuelt en videoproduktion.

Del 3, 
Temaer: De udsatte(hjemløse, misbrug, 
udsatte børn og unge) og Frivilligheds-
begrebet. Tværfagligt projekt og erhvervs-træning i selvvalgt institution med afsluttende opgave. Kursus i forflytning/ergonomi, dansk- og psykologiundervisning, tværfag, studietid og lektiehjælp. Der afsluttes med eksamen i dansk, og nogle afslutter uddannelsen på 3. del med portfolioprøven. Andre afslutter 3. del med en fordybelsesopgave.

Del 4, 
Erhvervstræningsperiode på 5 – 8 uger, 
afsluttes med opgave og fremlæggelse. Større fagligt gruppeprojekt med fagligt fokus. Psykologiundervisning, tværfag, 
studietid og lektiehjælp. Eksamen i psykologi og afsluttende portefolioprøve.

Eksamen

Afsluttende eksamen
Uddannelsen afsluttes med en portfolioprøve, der afholdes i 4. semester. Endvidere aflægges der eksamen i dansk på 3. semester og eksamen i psykologi på 4. semester. 

Eksamen skal minimum bestås med karakteren 02 efter 7-trinsskalaen.

Ansøgning og optagelse

Uddannelsesstart
Januar 2019

Information om uddannelse
Omsorgshjælper, Kompetencehuset
Søren Frichs Vej 40 D
8230 Åbyhøj

Telefon 86 15 96 99
E-mail info@kompetencehuset.com

Ansøgning
KUU Aarhus, Aarhus Produktionsskole
Katrinebjergvej 113, 
8200 Aarhus N

Telefon 87 40 86 00
E-mail aaps@aaps.dk

Informationsmøde