Nyheder‎ > ‎

Ledige laver avis til ledige

indsendt 22. feb. 2011 02.19 af Kompetencehuset Aarhus
Deltagerne på Kompetencehusets jobsøgningstilbud har taget de journalistiske briller på for at skrive artikler om ledighed og jagten på jobs 

Undervisning i jobsøgning skal kunne mere end at fastholde den ledige i aktiv jobsøgning. Den skal også inspirere og motivere og måske ligefrem overraske med nye muligheder for beskæftigelse.

Dette er filosofien bag Kompetencehusets nye tilrettelæggelsesform på skolens jobsøgningstilbud, Jobshop.

»Ingen kan holde ud at kigge på jobdatabaser og skrive jobansøgninger 25 timer om ugen - det dræber energien og skaber frustration hos de aktiverede!« Fortæller Simon Nielsen, der er projektmager i Kompetencehuset og tovholder på et netop afsluttet avisprojekt;
»I fem uger har jeg sammen med deltagerne på Jobshop produceret en avis, hvor vi stiller skarpt på forskellige ledighedsproblematikker. Vi interviewer virksomhedsledere om deres krav til stillingsansøgere og fortæller historien om mennesker i løntilskud«.

Projektformen i Jobshop skaber en proces, hvor praksis nedbryder vante mønstre og giver kursusdeltagerne et nyt ståsted i snakken om job og ledighed. 

»Pludselig er kursusdeltagerne givet en rolle, hvor de risikofrit kan spørge virksomhederne om ”alt”. Og samtidig har deltagerne motivation og incitament til at researche og undersøge et beskæftigelsesområde, så de kan give deres artikler tyngde og troværdighed«.

Den traditionelle undervisning i jobsøgning med motivations-beskrivelse, cv og vejledning er dog forsat en fast del af programmet i Jobshop. Hver kursusuge er delt op med to dages skriveværksted/vejledning og tre dage til projektarbejde.

I det næste projekt i Jobshop skal deltagerne forberede og tilrettelægge en række frokostarrangementer, hvor gæsterne er virksomhedsledere. Under frokosten får kursusdeltagerne og virksomhederne en uformel snak om job, uddannelse, fremtid mm.
Comments