Praktiske oplysninger
Perioden 5. januar - 18. december 2015

Kursusperioden
- er anført ved det enkelte kursus. På flere af de lange kursusforløb er det muligt at komme ind på holdene efter kursusstart, da der ofte arbejdes i en modulopbygning.

Ferie
Ferielukket juli måned 2015.

Mødetid
Den daglige undervisningstid er normalt fra 9.00 til 14.00.

Priser
Hvis dit forløb er godkendt som en del af en aktivering eller revalidering, har skolen en særlig prisaftale med Jobcentrene i Aarhus Kommune om betaling af kursusdeltagelsen. For ikke-aktiverede og selvbetalere fra Aarhus Kommune under 25 år er der ingen deltagerbetaling. For deltagere over 25 år er prisen 425 kr. pr. uge.

Du kan få oplyst eventuel materialepris ved henvendelse til skolen.

Optagelse
Du tilmelder dig kurserne på kontoret i Kompetencehuset. Din tilmelding er først gældende, når kurset er betalt og skolen har modtaget de relevante papirer. Inden kursusstart inviteres du til en individuel samtale, hvor dit kursusforløb fastlægges. Efter kursusstart refunderes kursusgebyr og eventuel materialepris ikke.

Yderligere information
Du er altid velkommen til at henvende dig til skolen for at høre mere om de enkelte kursusforløb. Du kan også få tilsendt yderligere materiale om kurserne.

Offentlig støtte
Kompetencehuset modtager støtte fra Aarhus Kommune efter lov om folkeoplysning.Informationsmøde

Tværfag


Nysgerrig på verden 

Er du interesseret i kultur, samfund og politik? Vil du snuse til IT og ny teknologi? Tegne, synge, spille musik? Eller blive klogere på din økonomi og fremtid?

Tværfag indeholder mange forskellige tilbud og giver dig muligheden for at kombinere linjefaget med andre interesser.

I Kompetencehuset har vi tværfag to eftermiddage om ugen. Tværfagene afvikles i moduler af fire uger med skiftende indhold.