Grafisk Design

GrafiskDesign2013

Aarhus Designskole

Grafisk design

Forskolen er tilrettelagt efter de faglige kriterier der stilles på de videregående kreative uddannelser, f.eks. Mediehøjskolen, Kbh., Skolen for Visuel kommunikation, Haderslev, Designskolen i Kolding, Danmarks Designskole, Kbh. og mediegrafiker/læreplads

Fagindhold på Grafisk Design

Designtænkning og -metode, markedsføring og målgruppeanalyse, ideudvikling, research og dokumentation, layout, præsentationsteknikker, Dtp: Adobe Illustrator, Photoshop, InDesign og portfoliomappe.

Du løser opgaver indenfor plakat, annonce, brochure, magasin, logo og illustration, strategi og kampagne.

Har du fulgt forskoleforløbet med en seriøs arbejdsindsats, har du en virkelig god chance for at opnå en studieplads på en relevant videregående uddannelse.

Det kræves at du følger det tilrettelagte forløb fra start til slut og løser de stillede opgaver. Alle opgaver afsluttes med fremlæggelse og faglig kritik. Hjemmearbejde må forventes.

Inden start bliver du indkaldt til en uddybende visitationssamtale.

http://aarhusdesignskole.dk/