Arkitektur, Mode & Design

Arkitektur

Aarhus Designskole

Arkitektur, Mode & Design

Forskolen er tilrettelagt efter de faglige kriterier der stilles på de videregående kreative uddannelser, f.eks. Designskolen i Kolding, Danmarks Designskole, Kbh., Arkitektskolen i Århus, Kunstakademiets Arkitektskole, Kbh., Teko

Fagindhold på kursusforløbet

Designtænkning og -metode, ideudvikling, research og dokumentation, skitseteknikker, præsentations-teknikker, modelarbejde og portfoliomappe.

Du løser primært opgaver indenfor dit eget interessefelt. F.eks.: Bygningskunst, mode, tekstil, industrielt design.

Det kræves at du følger det tilrettelagte forløb fra start til slut og løser de stillede opgaver.

Alle opgaver afsluttes med fremlæggelse og faglig kritik.

Hjemmearbejde må forventes.

Har du fulgt forskoleforløbet med en seriøs arbejdsindsats, har du en virkelig god chance for at opnå en studieplads på en relevant videregående uddannelse.

Inden start bliver du indkaldt til en uddybende visitationssamtale.

http://aarhusdesignskole.dk/