Aktuelle kursustilbud

TwitterFacebookLinkedInLink

Daghøjskolen flytter ind i Psykiatrien

Kompetencehuset skal i de næste to år tilbyde daghøjskole aktiviteter til patienter i Psykiatrien ved Aarhus Universitetshospital. Projektet hedder den Rullende Daghøjskole og har til formål at understøtte recovery processen af psykiatriske patienter under og efter et indlæggelsesforløb.

Det unikke i projektet er at patienterne under indlæggelsen bliver tilbudt kreative værkstedsfag, som de kan fortsætte med i daghøjskolen, når de er udskrevet fra hospitalet.

Projektet etableres med støtte fra Velux Fonden og tager afsæt i Fondens ønske om at metodeudvikle samarbejdet mellem civilsamfundet og kommuner/regioner til gavn for mennesker i psykisk mistrivsel.

Læs mere

Drag Night

Med støtte fra EU's Erasmus+ og Kompetencehuset, afholdes der Drag Night d. 8/12.

Kompetencehuset er meget glade for at kunne løfte sløret for et brag af et drag show!

LINEUP:

Miss Harry Coochie, Luke Ravens, Afabulous Allies, Miss Cassy, Felicia Bye Bye, Nicole Adore


Daghøjskoleforløb med fokus på job og praktik

Daghøjskolen Kompetencehuset byder dig velkommen til et seks ugers kursus, hvor du kortlægger dine job- og beskæftigelsesmuligheder, og får sat ord på dine kompetencer og faglige profil.

Målet er, at du finder nye veje til beskæftigelse og afprøver dine muligheder gennem virksomhedspraktik, småjobs og ordinære jobs.

Forløbet afholdes i Kompetencehuset og du bliver derfor inviteret med ind i daghøjskolens dagligdag med morgensang, fællesspisning, foredrag og kulturarrangementer.


Læs mere

Sy- & skrædderværksted

Genbrugslaboratoriet er et syværksted for dig som vil lære at sy og genanvende gamle tekstiler til nye produkter. Værkstedet har også til formål at skabe et fagligt fællesskab omkring reuse og upcycling. Du kan komme som nybegynder og ekspert.

Til værkstedet er tilknyttet en erfaren syersker, som kan hjælpe og vejlede dig i din arbejdsproces.


Læs mere

Job- og uddannelseslinjen

IT-Tech giver dig mulighed for at fordybe dig i discipliner som programmering, netværk, hardware, spildesign, grafisk interface, TV-streaming, 3D modellering, 3D print mm.

Læs mere

Tilbudsnummer i FASIT: 1.315.886

Starthjælp til solidaritet

Daghøjskolen Kompetencehuset har med støtte fra Dansk Folkeoplysnings Samråd fået til opgave, at udbrede kendskabet til Erasmus+ | Solidaritetskorpset.

Her kan unge i alderen 18-30 år få støtte til, at afvikle sociale projekter der skaber små eller store forandringer lokalt. I Kompetencehuset vil vi gerne tilbyde vores hjælp til at komme i gang. Det er gratis, og vi har erfaring fra tidligere projekter.

Læs mere

Tre nye Solidaritetsprojekter

Kompetencehuset har 1. oktober 2021 fået bevilling til afvikling af tre projekter under Det Europæiske Solidaritetskorps. Overskriften for projekterne er:

  • LEGO programmering for alle

  • Dungeons and Dragons Klub

  • Kin-Ball for unge i Danmark

Projekterne løber frem til 1. juli 2022

Kunst ud af gamle tekstiler

Med afsæt i Statens Kunstfond - Huskunstnerordningen, har Kompetencehuset og tekstilkunstner Sanne Ransby indgået et samarbejde, hvor daghøjskolens deltagere skal forarbejde slidte hospitalslagner, kitler og andre kasserede beklædningsstykker til kunstinstallationer.

Tekstilerne kommer fra Skejby Universitetshospital og er doneret af regionsvaskeriet MidtVask.

Projektet har fået titlen Upcycling Art og bygger på en serie af workshops som afholdes i løbet af 2022.

Informationsmøde

Er du nysgerrig på dine muligheder i Kompetencehuset, og vil du vide mere om vores kurser, så kig forbi. Vi afholder informationsmøde hver mandag kl. 13.00. Her kan du møde underviserne og se skolens faciliteter.

Vi glæder os til at møde dig.

De største oplevelser

Kompetencehuset er en daghøjskole med et stærkt og favnende skolemiljø med fællesskab, almendannelse og kultur.

I Kompetencehuset har vi valgt fællesskabet til, fordi vi ved at de største oplevelser, er dem vi deler og har sammen med andre. Din dagligdag i vores hus veksler mellem faglig- og personlig udvikling og tager udgangspunkt i dine tanker for fremtiden. Du arbejder selvstændigt i små og store fællesskaber.

Dagpenge eller kontanthjælp?

Er du ledig, har du måske mulighed for, at Jobcenter Aarhus vil betale dit kursusforløb i Kompetencehuset

Som ledig og modtager af kontanthjælp eller dagpenge er du omfattet af forskellige typer regelsæt. Hvordan reglerne er for dig er ofte bestemt af din alder, uddannelsesbaggrund og arbejdserfaring.

Læs mere

Projekter fra skolens dagligdag

Unge entreprenører

Projektværksted for unge entreprenører i Aarhus, der ønsker at igangsætte projekter under Erasmus+ programmet Solidaritetskopset .


Skrald og Kage på Film

Det Europæiske Solidaritetskorps har udvalgt projektet "Skrald og Kage" som et eksempel på, hvordan unge kan finde finasiering til sociale, bæredygtige og inkluderende aktiviteter. Se video

Unge indsamler affald

2020-2021 har skolen samlet affald ind som er smidt i naturen eller i byens friarealer. Projektet har fået støttet af Det Europæiske Solidaritetskorps.

Vitaminer i efteråret

Med støtte fra Kulturministeriet fik Kompetencehuset i 2020 mulighed for at tilbyde skolens deltagere 5 spændende torsdage med action og udfordringer.