Carousel imageCarousel imageCarousel image

Starthjælp til solidaritet

Daghøjskolen Kompetencehuset har med støtte fra Dansk Folkeoplysnings Samråd fået til opgave, at udbrede kendskabet til Erasmus+ | Solidaritetskorpset.

Her kan unge i alderen 18-30 år få støtte til, at afvikle sociale projekter, der skaber små eller store forandringer lokalt. I Kompetencehuset vil vi gerne tilbyde vores hjælp til at komme i gang. Det er gratis, og vi har erfaring fra tidligere projekter.

Læs mere

Job- og uddannelseslinjen

IT-Tech giver dig mulighed for at fordybe dig i discipliner som programmering, netværk, hardware, spildesign, grafisk interface, TV-streaming, 3D modellering, 3D print mm.

Læs mere

Tilbudsnummer i FASIT: 1.315.886

Kunst ud af gamle tekstiler

Med afsæt i Statens Kunstfond - Huskunstnerordningen, har Kompetencehuset og tekstilkunstner Sanne Ransby indgået et samarbejde, hvor daghøjskolens deltagere skal forarbejde slidte hospitalslagner, kitler og andre kasserede beklædningsstykker til kunstinstallationer.

Tekstilerne kommer fra Skejby Universitetshospital og er doneret af regionsvaskeriet MidtVask.

Projektet har fået titlen Upcycling Art og bygger på en serie af workshops som afholdes i løbet af 2022.

Tre nye Solidaritetsprojekter

Kompetencehuset har 1. oktober 2021 fået bevilling til afvikling af tre projekter under Det Europæiske Solidaritetskorps. Overskriften for projekterne er:

  • LEGO programmering for alle

  • Dungenons and Dragons Klub

  • Kin-Ball for unge i Danmark

Projekterne løber frem til 1. juli 2022

Informationsmøde

Er du nysgerrig på dine muligheder i Kompetencehuset, og vil du vide mere om vores kurser, så kig forbi. Vi afholder informationsmøde hver mandag kl. 13.00. Her kan du møde underviserne og se skolens faciliteter.

Vi glæder os til at møde dig.

De største oplevelser

Kompetencehuset er en daghøjskole med et stærkt og favnende skolemiljø med fællesskab, almendannelse og kultur.

I Kompetencehuset har vi valgt fællesskabet til, fordi vi ved, at de største oplevelser er dem, vi deler og har sammen med andre. Din dagligdag i vores hus veksler mellem faglig- og personlig udvikling og tager udgangspunkt i dine tanker for fremtiden. Du arbejder selvstændigt i små og store fællesskaber.

Dagpenge eller kontanthjælp?

Er du ledig, har du måske mulighed for, at Jobcenter Aarhus vil betale dit kursusforløb i Kompetencehuset

Som ledig og modtager af kontanthjælp eller dagpenge er du omfattet af forskellige typer regelsæt. Hvordan reglerne er for dig er ofte bestemt af din alder, uddannelsesbaggrund og arbejdserfaring.

Læs mere

Projekter fra skolens dagligdag

Unge entreprenører

Projektværksted for unge entreprenører i Aarhus, der ønsker at igangsætte projekter under Erasmus+ programmet Solidaritetskopset .


Skrald og Kage på Film

Det Europæiske Solidaritetskorps har udvalgt projektet "Skrald og Kage" som et eksempel på, hvordan unge kan finde finasiering til sociale, bæredygtige og inkluderende aktiviteter. Se video

Unge indsamler affald

2020-2021 har skolen samlet affald ind som er smidt i naturen eller i byens friarealer. Projektet har fået støttet af Det Europæiske Solidaritetskorps.

Vitaminer i efteråret

Med støtte fra Kulturministeriet fik Kompetencehuset i 2020 mulighed for at tilbyde skolens deltagere 5 spændende torsdage med action og udfordringer.