Kompetencehuset

Daghøjskole med fællesskab, personlig- og faglig udvikling


Aktuelle kursustilbud

Daghøjskole med fællesskab, personlig- og faglig udvikling

Kompetencehuset er en daghøjskole med et stærkt og favnende skolemiljø med fællesskab, almendannelse og kultur. Skolens sociale fællesskab styrker den enkelte deltagers identitet, selvværd og ansvarsfølelse og har fokus på udvikling af medborgerkompetence.

I Kompetencehuset har vi valgt fællesskabet til, fordi vi ved, at de største oplevelser er dem, vi deler og har sammen med andre. Din dagligdag i vores hus veksler mellem faglig- og personlig udvikling og tager udgangspunkt i dine tanker for fremtiden. Du arbejder selvstændigt i små og store fællesskaber.

Du kan fordybe dig I musik, IT, grafisk design, arkitekt

Projekter fra skolens dagligdag

Projektværksted for unge entreprenører

Kompetencehuset vil skabe et projektværksted for unge i Aarhus-området. Værkstedet skal virke som inkubationsmiljø for unge og deres projekter. Projekterne kan have mange udtryk f.eks. kreative, fysiske, samfundsmæssige mv. Værkstedet vil være en kuvøse for fællesskabende aktiviteter, både for de unge og for Aarhusområdet som helhed. De unge vil opleve, at de er myndige medborgere i samfundet, og at det de sætter i gang er vigtigt og bliver til virkelighed samt at deres virkelyst har betydning. De unge skal blive i stand til at udvikle, ansøge og afvikle projekter under Erasmus+ Ungdom/Solidaritetskorpset.

Unge indsamler affald

En gang hver måned tager skolens deltagere ud om samler affald ind som er smidt i naturen eller i byens friarealer. De unge besøger boligforeninger, børnehaver eller lignende institutioner. Projektet er støttet af Det Europæiske Solidaritetskorps.

Vitaminer til efteråret

Glæde og glimmer drysser ned over efterårsforløbet i Kompetencehuset. Med støtte fra Kulturministeriet har vi fået mulighed for at tilbyde skolens deltagere 5 spændende torsdage med action og udfordringer. Ligeledes er deltagerne inviteret med ind i madfællesskabet, hvor de hver fredag forbereder, anretter og spiser en middag sammen med holdkammeraterne.

Bridging Ball-Track

Hvordan får man en kugle til at trille 90 meter gennem en skole. Se videoen fra fællesdagen, hvor 80 elever bygger en kuglebane.