Er du på dagpenge eller kontanthjælp?

Er du ledig, har du måske mulighed for, at Jobcenter Aarhus vil betale dit kursusforløb i Kompetencehuset

Rettigheder og pligter

Som ledig og modtager af kontanthjælp eller dagpenge er du omfattet af forskellige typer regelsæt. Hvordan reglerne er for dig er ofte bestemt af din alder, uddannelsesbaggrund og arbejdserfaring.

Måske har du hørt om udtrykket rettigheder og pligter inden for aktiverings- og beskæftigelsesområdet. Pligterne henviser til bestemte ting, du skal gøre, som for eksempel at være aktiv jobsøgende eller møde ind til samtale hos din sagsbehandler. Men du har også rettigheder, ret til at stille krav om, at din ledighedsperiode bruges til noget fornuftigt og meningsgivende for dig.

Samarbejde med Aarhus Kommune

I Kompetencehuset har vi en samarbejdsaftale med Jobcenter Aarhus om, at unge mellem 18 og 30 år, som ikke har gennemført en ungdomsuddannelse, kan få bevilliget et uddannelsesforberende kursusforløb. Tilhører du denne gruppe af ledige, er der stor sandsynlighed for, at du kan få lov til at gå på et kursusforløb i 13 eller 26 uger.

Find ud af mere

Har du spørgsmål omkring din egen situation og dine muligheder for at få bevilliget et kursusforløb i Kompetencehuset, er du altid velkommen til at kontakte os på telefon 86 15 96 99.

Du kan også kigge forbi, når vi holder informationsmøde og få svar på dine spørgsmål. Vi afholder informationsmøde hver mandag kl. 13.00.