Folk Enlightenment

Metodeudvikling til demokratisk genopbygning af civilsamfundet i Ukraine

Projektets formål

Daghøjskolen Kompetencehuset og Göteborg Folkhögskola har indgået et tværnationalt samarbejde om, at udvikle en pædagogisk metode til demokratisk genopbygning af civilsamfundet i Ukraine. Det værdimæssige afsæt i projektet er en fælles forankring i den skandinaviske folkeoplysnings tradition.

Projektet skal danne basis for at ukrainske flygtninge i Sverige og Danmark kan indgå i didaktisk læringsforløb, hvor de kan tilegne sig viden og praktiske færdigheder i organiseringen af folkeoplysende aktiviteter. Læringsforløbene skal samtidig give flygtninge et fagligt netværk(samarbejdspartnere), som de fremadrettet kan bruge, når de vender hjem til Ukraine for at deltage i landets genopbygning.

Tre delmål


Efterlysning! Samarbejdspartnere søges inden for det folkeoplysende område

I løbet af efteråret 2023 og foråret 2024 vil projektet være opsøgende på samarbejdspartnere inden for det folkeoplysende område. Den danske gren i projektet vil række ud til små og stor foreninger og organisationer i Danmark/Østjylland. Mens Göteborg Folkhögskola afsøger sit svenske netværk.

Sidder du i en forening eller organisation, og er det relevant for jer at indgå i et netværk omkring projektet Folk Enlightenment Ukraine - så er du velkommen til at kontakte daghøjskolen Kompetencehuset, Nis Peter Nissen på telefon: +45 41198523 eller email: npn@kompetencehuset.com


Efteråret 2024 afholder Kompetencehuset og Göteborg Folkehögskola en netværks konference i Aarhus.  Yderligere information annonceres i foråret 2024.