Program Den Rullende i Kompetencehuset
Den Rullende i Psykiatrien

Den Rullende Daghøjskole

Et samarbejde mellem Kompetencehuset, Psykiatrien Aarhus Universitetshospital og Afdeling for Psykosers patient- og pårørenderåd

Kompetencehuset skal i de næste to år tilbyde daghøjskole aktiviteter til patienter i Psykiatrien ved  Aarhus Universitetshospital. Projektet hedder den Rullende Daghøjskole og har til formål at understøtte recovery processen af psykiatriske patienter under og efter et indlæggelsesforløb.

Det unikke i projektet er at patienterne under indlæggelsen bliver tilbudt kreative værkstedsfag, som de kan fortsætte med i daghøjskolen, når de er udskrevet fra hospitalet.

Projektet etableres med støtte fra Velux Fonden og tager afsæt i Fondens ønske om at metodeudvikle samarbejdet mellem civilsamfundet og kommuner/regioner til gavn for mennesker i psykisk mistrivsel.

TwitterFacebookLinkedInInstagram

Hent informationsfolderen "Den Rullende Daghøjskole"

Det fortæller Velux Fonden om baggrunden for temaopslaget "Psykisk Mistrivsel"

”Vi ønsker at bakke op om nytænkning af, hvordan vi i Danmark kan reducere alvorlig psykisk mistrivsel og bidrage til at forbedre mulighederne for at leve et godt og meningsfuldt liv trods psykisk sygdom. Der er kommet mange gode projektideer, og de syv udvalgte projekter er spændende med vigtigt fokus på at fremme fællesskabet og det sociale liv,” siger programchef Vibeke Lybecker fra det sociale uddelingsprogram. 

Læs mere på Velux hjemmeside;  Syv projekter skal mindske psykisk mistrivsel 

Med støtte fra