Gå til Håndværk 

- er et kursus for unge i 7. - 9. klasse. Formålet med kurset er at styrke unges hverdags trivsel gennem kreative aktiviteter som keramik, smykkefremstilling og læderarbejde. I kurset er der fokus på ro, fordybelse, flow og positiv selvforglemmelse. 

Kurset løber over 10 mødegange af to timer per gang. Der er 10 deltagere på holdet og to faste faglærere tilknyttet værkstedsaktiviteterne. 

Forløbet afholdes i trygge rammer, hvor fællesskab, hygge og godt kammeratskab er helt centralt for de unges møde med de kreative håndværk.

Hent folder

Kursusperiode

Tirsdag den 10. september til 19. november.
10 tirsdage fra kl. 15.00 - 17.00.

Tilmelding 

Gå til Håndværk er et forløb som oplysningsforbundet FORA har igangsat med støttemidler fra Kulturministeriets udviklingspulje. Kurset er gratis, og henvender sig til unge som har brug for et særligt trivselstilbud. 

Visitationen foregår i dialog mellem daghøjskolen Kompetencehuset, folkeskolen, de unge og deres forældre.

For yderligere information, skriv til fagunderviser Anna Birkholm email: anna@kompetencehuset.com, eller ring til Kompetencehuset telefon 86 15 96 99. 

Tilmelding
Efter aftale med Anna Birkholm.